Výpravy a akce na Září

LoděniceKromě Hemžení se v září uskuteční ještě dvě akce.

První z nich je Indiánské léto (21. 9. 2013) Indiánské léto je tradiční akce pořádaná oddílem T. K. Eridanus Kolín v lomu u Nové Vsi. Akce má už dlouhou tradici, program je vždy na úrovni, tak věřím, že se sejdeme v hojném počtu.

Druhá akce je závod, ve kterém se Poutníci umístí vždy na hezkých místech, Závod přes tři jezy. (28. 9. 2013) – https://3jezy.skauting.cz/. Na Tři jezy potřebujeme co nejdříve jména dětí, které pojedou, abychom modli přihlásit posádky.

Více informací dostanou děti na schůzkách.