Přístav

aktuální příspěvky

Další příspěvky ze sekce Přístav

informace

Poutnický pokřik

height=“120″ Poutnický pokřik

Parta

height=“120″ Parta

organizace

Přístav neboli středisko (u suchozemských skautů) je organizační jednotkou junáka. Sdružuje nejméně tři výchovné jednotky tzv. oddíly (ty se „jmenují“ podle skupiny, která je tvoří – rozeznáváme oddíly vlčat, světlušek, oldů, roverů …)

Přístav je nejnižší složkou, která má právo hospodaření. řídícím orgánem je rada přístavu, kterou volí sněm – všichni dospělí členové přístavu.
Statutárním představitelem je kapitán přístavu,
kterého jmenuje okresní rada Junáka na návrh sněmu přístavu. Vrcholným orgánem Junáka – svazu skautů a skautek ČR je Ústřední rada junáka.

kdo jsme

21402. přístav vodních skautů Poutníci Kolín je nezisková organizace zabývající se celkovou výchovou dětí, mládeže a dorostu.

cílem

skautského hnutí je přispět k rozvoji mladých lidí, aby plně rozvinuli svůj tělesný, duševní, společenský a duchovní potenciál.

kde působíme

Přes zimu se scházíme v naší klubovně ve skautské ubytovně Kalcovka – v ulici Za Baštou 1300 (mezi panelákama před zimním stadionem) – mapa.
V létě a při hezkém počasí je naším útočištěm loděnice Fortuny (vedle Legráku) u Labe směrem na Tři dvory – mapa.

program a náplň

Od září do června – každý týden – probíhají jednotlivé schůzky, na kterých se děti seznámí s mnoha věcmi od šmodrchání uzlů, šifrování, orientace na mapách a v přírodě až po základy ekologie, morseovku, topografické značky. Samozřejmě se také setkají s vodáckým výcvikem.
Veškeré vědomosti jsou na schůzkách propleteny zábavou a humorem (soutěže, hry, praktická činnost – batika, modelování …)

akce a výpravy

O víkendech se konají zajímavé soutěže, závody a zábava vůbec. Jednou do měsíce (každý poslední víkend v měsíci) se pořádá celopřístavní akce – na které jsou přítomny všechny posádky celého přístavu.

voda

Po táboře se každoročně pořádá sjíždění vybrané řeky. Na vodu se můžou vydat zdatnější děti, které mají chuť vyzkoušet vodácké dobrodružství v akci.

tábory

Každoroční činnost je samozřejmě završena pobytem na táboře – vyvrcholení celoroční práce posádek na schůzkách.

historie

Zábava

Zábava

Výlety

Výlety

Historie přístavu

Na skautské poměry nás provází celkem mladá historie a mladý kolektiv vedoucích. Poutníci vznikli oddělením od 6. přístavu Slanečci Kolín v roce 1990. V té době měl přístav velké problémy s existencí a víceméně přežíval ze dne na den. Obrození proběhlo během roku 1993 – 1994. Hlavním motivem byla snaha dokázat zorganizovat a připravit tábor samostatně (bylo nás jedenáct – Střihy, Jerry, Kroky, Kotys, Hanka, Janina, Ťulda, Ráïule, Marcela, Pól, Daglin) a co nejlépe. Od prvního tábora na Katlově v roce 1994 utekla už pěkná spousta vody. Ve vedení přístavu se stačily vystřídat již tři generace činovníků a další vychováváme. Máme za sebou již dvanáctý tábor 2005 a další se připravují.