Klubovna

naše klubovny

Klubovna je zvláštní prostora v budově, která slouží jako společenská místnost. Obvykle je určena pro pravidelné setkávání lidí se shodnými zájmy a potřebami. Může se jednat o hlavní prostory nejen sportovního či společenského klubu, ale i sportovního oddílu, organizace pro práci s mládeží (v našem případě skautské organizace) či jiného občanského sdružení apod.

Klubovny mohou mít různou velikost i vybavení, většina kluboven však musí splňovat základní podmínky pro práci a vzájemné setkávání různých lidí. Z tohoto důvodu je klubovna vybavena větším stolem, vhodným nábytkem pro sezení většího množství osob, tedy židlemi nebo lavicemi. Klubovna je také na stěnách vhodně vyzdobena zejména různými upomínkovými předměty a artefakty připomínajícími nebo dokládajícími minulou společnou činnost. Nástěnky, fotografie, plakáty, vitriny, knihovničky apod. Klubovna většinou neslouží k trvalému bydlení či přenocování osob, nicméně je doplněna o umyvadlo, záchod a sprchy se nachízejí na chodbě. Pro zimní provoz je nutné i vhodné vytápění místnosti, které je v naší klubovně řešeno centrálním topením.

Klubovna slouží celé řadě různých účelů, vždy záleží na povaze příslušné činnosti – pro mimoškolní výuku dětí a mládeže, ke školení dospělých, pro besedy, porady, schůze, přednášky, k promítání filmů, k některým druhům zájmové umělecké čiinnosti, k promítání diapozitivů a prohlížení fotografií, ke hře společenských her, ke společné práci při výrobě předmětů všední denní potřeby, k pořádání vánočních besídek i jiných oslav, k přípravě činností provozovaných jinak mimo klubovnu atd. apod.

Klubovna je tak důležitým místem pro fungování skautských i jiných oddílů přes rok a je klíčovým místech jejich činnosti, kde vychovávají a vedou mládež jim svěřenou.

Jak se k nám dostat


Zobrazit místo klubovna Poutníci Kolín na větší mapě

Klubovna se nachází v objektu ubytovna Kalcovka, kde mají své klubovny i další oddíly kolínského skautingu. Přístup do naší klubovny je vchodem blíže k zimnímu stadionu, klubovna samotná se nachází v 1. patře budovy.

ubytování

V klubovně lze ubytovat větší i menší počet lidí. Cena je stanovena dohodou. Máte-li zájem o přespání nebo jenom místo pro pořádání akce, kontaktujte prosím Ďobka – Jindru Štědrého: dobek@poutnicikolin.cz.