Galeje

aktuální příspěvky

Další příspěvky ze sekce Galeje

oddíl galejí

galeje

Oddíl Galejí na bráně

všichni spolu

Všichni spolu

V našem přístavu označujeme za Galeje skauty a skautky – děti a mládež ve věku od 11. až 12. roku do 15ti až 16ti let věku. Vedou je Jindra Štědrý – Ďobek, Martin Sýkora – Smišík a Pavel Vaníček – Pavel. Pravidelně se scházíme každý týden v klubovně na Kalcovce. Probírají a vymýšlí se různé akce pro děti či pro sebe navzájem. V závěru roku 2008 jsme rekonstruovali klubovnu a snažíme se o její udržování v dobrém stavu. Máme dobrý pocit z toho, že se nám to daří. V jarním a letním čase trávíme schůzky v loděnici na Háníně, kde trénujeme techniku pádlování, abychom měli lepší šanci na umístění v rozmanitých závodech na hladině vody. Tréning se nám vyplácí. V roce 2008 jsme na závodech „3 jezy“ získali 1. a 3. místo – rychlostní pramice, žactvo a 2. místo – pramice, dospělí.

Ke Galejím se také řadí rověři a rangers, což jsou členové oddílu starší 16ti let, kteří dále pomáhají s vedením a přípravou akcí či táborů (třeba RK SoplTeam). Ti už si svoji činnost plánují sami a schází se nepravidelně.

schůzky

galeje na výpravě

Galeje na výpravě

přátelství

Přátelství

Každou středu od 16:45 do 19:00.

vybavení:

Keep Smile

Keep Smile

taháme za jeden provaz

Táhneme za jeden provaz

Hod házečkou

Hod házečkou

Na schůzku

A5 zápisník, tužku, uzlovačku (cca 1,5 m silnejsi šnury), šátek, oblečení které se v zápalu hry může umazat

Na výpravu

  • S sebou na akci si berte věci na dvou až čtyřdenní přežití v přírodě.
    Každý se musí řídit vlastním rozumem, co zabalit a co ne. Kromě věcí na bivak a spaní
    si každý bere vlastní jídlo (pokud se neřekne jinak).
  • V případě vodáckých sjezdů si každý účastník bere ještě svůj vodácký šatník, který je úměrný
    teplotě sjížděné vody (nejlépe neopren, voděodolnou bundu, boty do vody, atd…)
    Každý účastník si musí také zajistit pěknou !helmičku!, pádlo a loď (pokud je nevyfasuje předem).

Jednodenní výprava:

Svačina, pití, věci na schůzku (šátek, uzlovačka, papír, tužka), vhodné oblečení, popř: peníze na vlak

Dvoudenní výprava:

jídlo (vařič bere některý z vedoucích), dostatek pití, spacák, karimatka, oblečení na přespání, nepromokavá bunda, čelovka

Vícedenní výprava:

jako na dvoudenní + věci na převlečení, igelit (pod sebe) nabeo celta, teplé ponožky, pohorky (voděvzdorné), baterka, nůž, ešus, stan
Pozn.: věci dobře zabalené do jednoho zavazadla (krosna/batoh) tzn.: dítě má volné ruce a vše má zbaleno na zádech (nenese žádné igelitky či spacák v ruce)