Tábory

aktuální příspěvky

Další příspěvky ze sekce Tábory

informace

pořádání táborů

Náš přístav pořádá čtrnáctidenní pobyt v přírodě.
Program na táborech je připravován celý rok. činnost je zaměřena na praktické využívání dovedností a osvojení si základních poznatků o přírodě. Do programu je kromě her (jak náročnějších pohybových, tak i logických či poznávacích) zařazen i čas na praktickou rukodělnou – takřka uměleckou činnost (batika, Setonův hrnec, mini tee-pee, drhání, slaňování …)
Na žádném táboře nechybí ani celotáborová hra.

pozor

Na tábořišti platí táborový řád, jemuž se musí každý táborník podřídit. Jestliže dojde k jeho porušení, bude táborník vyloučen z tábora bez nároku na vrácení peněz. (Platí i při odvozu dítěte z tábora rodiči dříve než je stanoveno)

ubytování účastníků

Děti bydlí po dvou ve stanech s dřevěnou podsadou.

Vybavení stanu: dvě lůžka, gumová rohož proti blátu, dřevo pro uložení bagáže pod postel, možná polička (ta až podle pracovních schopností vaší ratolesti při její výrobě), dále jsou v přední straně podsady zabudována většinou funkční dvířka pro opakované vcházení a vycházení.

nebude – li pršet, nezmoknem

Pokud se žádný předmět nedotýká celtoviny, je pravděpodobné, že v případě deště ve stanu neprší. Stanem protékající vodu necháme volně protékat nebo ji patřičným zásahem do půdního porostu v okolí stanu, vytvoříme regulační tok směřující do jiného stanu.
V případě úplného odplavení stanu a jeho majitele i s věcmi mimo tábor, zasáhne speciální skupina vodních záchranářů.

ubytování vedoucích

Pokud budou vedoucí trávit noc v táboře, s největší pravděpodobností se tato činnost bude odehrávat v jednom z hangárů (dále nazývaný ,,BAŽINA“), kde lůžka mají kapacitu jeden a více vedoucích na jedno lůžko. Počet lůžek v ,,BAŽINě“ se pohybuje od jednoho do… no to jsem ještě nezjistil, jelikož většina vedoucích využívá široké kapacity lůžek.

zdravotní zajištění

Odvoz zraněných je zajištěn automobilem. Zručný vedoucí rozváží zraněné do okolních lékařských zařízení.
Ošetření drobných poranění a nákaz provádí Anděla – zkušená zdravotní sestra Kolínské nemocnice a táborový lékař v jedné osobě. Ošetření mimo tábor provádí již méně zkušený tým pro polní podmínky, většinou pod vedením zástupce táborového lékaře. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni.

zásobování tábora

Pitná voda je dovážena (jednou až dvakrát denně autem i s vybranými potravinami) nebo je zdroj přímo v místě tábořiště. Stane-li se, že bude přísun potravin odříznut, bude svolána táborová rada, která po krátkém rokování vyhlásí dlouhého bobříka hladu.

invaze

Vedoucí dorazí na tábořiště pár
dní před započetím tábora a připravují příjezd pracantů rodičů, a poté i jejich
dětí.

pomoc rodičů při stavbě

Je více než vítána. A navíc – rodiče, co pojedou stavět mají tábor o x stovek levnější. S sebou nezapomeňte:
nářadí (klíče, šroubováky, kleště), nástroje (vrtačky, motorovky …)

návštěvní den

Většinou je stanoven na druhou sobotu tábora (pokud není řečeno jinak). Rodič může spatřit své dítě pokud se rozhodne ho navštívit, a pokud ho pozná. Rodičům bude dítě zapůjčeno za podmínek, že ho vrátí s pekáčem, nebo raději dvěma pekáči buchet. Pro jistotu však budou buchty vybírány hned na začátku návštěv.

upozornění

Přijedou-li rodiče navštívit své dítě mimo návštěvní den, je velice pravděpodobné, že své potomky nenaleznou
v táboře.

bourání tábora

Pokud budou stany na konci tábora ještě stát, není tak těžké je rozebrat. Pomoc při bourání je velice
potřebná – každá ruka dobrá.
Odvoz zajišťuje Sprinter – DĚKUJEME.

seznam věcí

seznam nejdůležitějších věcí na každý tábor

nezapomeňte na druhý díl přihlášky a kartičku pojištěnce

brigádníci

S sebou vše co bude potřeba (klíče, motorovky, vrtačky na baterky…)

oblečení

Na sebe si vezmeš kroj a průkazku dáš do kapsy u košile.
1x stará bunda (pro noční hlídky a chladná období)
5x tričko
1x staré světlé tričko na batikování – bílé
2x teplé ponožky
7x ponožky
5x trenýrky – slipy (dívky spodní prádlo)
3x košile (tričko s dlouhým rukávem)
1x teplá košile (mikina)
2x kalhoty dlouhé
2x tepláky slabé
1x tepláková souprava teplá
1x oblečení na spaní (ponožky, tepláky, triko apod.)
2x sportovní obuv
1x obuv pásková letní
1x pokrývka hlavy proti slunci
2x šortky, stará utěrka a ručník
1x šátek, svetr, plavky
7x kapesník
1x nafukovací lehátko (karimatka), deka, spací pytel
1x chlebník – batoh, ešus, lžíci, plecháček
1x láhev na pití, holinky, pláštěnka
vybavení na celotáborovou hru – oznámí vedoucí vhodnou dobu před konáním tábora

hygienické potřeby

mýdlo, žínka, kartáček na zuby, pasta, kelímek, šampón, toaletní papír, krém na opalování, přípravek proti
komárům a klíšťatům, hadr na boty

ostatní

kroj, zápisník, tužky, poznámkový blok, KPZ, uzlovačka, baterka, kapesní nůž, dopisní papír, známky, korespondenční lístek, pastelky, sluneční brýle, popřípadě nadlehčující pomůcky do vody – kruh, křidélka. Kapesné dle uvážení rodičů (cca 100,- Kč). Batoh (na dvoudenní výlet ). Hudební nástroje vítány. Cenné věci s sebou nebrat!!!

nezapomeňte vzít kartičku zdravotní pojiš»ovny a potvrzení o bezinfekčnosti dítěte

Pokud chce někdo přilepšit přebytky ze zahrádky, bude jeho pomoc oceněna. (pochvalou)

řád tábora

rozvrh dne

07.00 Budíček.
07.00 – 7.30 Rozcvička, větrání stanů, ranní hygiena.
07.30 – 7.50 Úklid stanu a tábora.
07.50 – 8.25 Snídaně.
08.25 – 8.45 Bodování, příprava na nástup.
08.45 – 9.00 Nástup v kroji.
09.00 – 12.00 Dopolední zaměstnání – dřevo a jiné táborové práce.
12.00 – 12.40 Oběd.
12.40 – 14.00 Polední klid – odpočinek po obědě.
14.00 – 15.50 Odpolední zaměstnání před svačinou.
15.50 – 16.05 Svačina
16.05 – 18.00 Odpolední zaměstnání po svačině.
18.00 – 18.45 Osobní volno – příprava na nástup.
18.45 – 19.00 Nástup v kroji.
19.00 – 19.40 Večeře.
19.40 – 20.00 Večerní hygiena.
20.00 – 20.45 Večerní zábava (hry, pohádky).
20.45 – 21.00 Příprava ke spánku.
21.00 Spánek.

pohyb po táboře

 • Bez dovolení vedoucího je zakázáno opustit posádku nebo opustit pevnost (tábor)
 • Bez povolení majitele je zakázáno vstupovat do cizích stanů
 • Přísný zákaz vstupu, bez přímého povolení, do kuchyně, marodky, stanu
  hlavního vedoucího, sklípku a ,,Bažiny“
 • Vstup na hlídkovou věž jen s povolením od vedoucího, a nebo při přímé
  kontrole majitele modrého šátku. Chování pozorovatelů na věži musí splňovat
  veškeré bezpečnostní předpisy.

činnost v táboře a okolí

 • Při jakékoli činnosti je každý povinen ve vlastním zájmu dodržovat bezpečnost.
 • V táboře a okolí je zakázáno dělat nepořádek, a když k tomu dojde, je každý
  povinen začít pracovat na jeho odstranění.
  Touto činností může být vedoucím
  pověřen i náhodný kolemjdoucí.
 • Oheň se rozdělává pouze na místech k tomu určených, a to za dohledu vedoucího.
 • Oheň ve stanech (např. svíčka, zápalky, kouření aj.) je přísně zakázáno.
 • Pochybná manipulace s nožem bez dohledu vedoucího je zakázána.
 • Plavat a pohybovat se ve vodě sahající nad kotníky je dovoleno jen za
  dohledu vedoucího a jen osobám seznámených s touto činností.
 • Ve vodě je zakázáno bez přímého dohledu vedoucích potápění, skákání do vody
  ze břehu, z lodi či stromu.

povinnosti vyplívající z pobytu na táboře

 • Účastníci jsou povinni uposlechnout vedoucího i v případě, že s jeho
  nařízením nesouhlasí. Po splnění mají rovněž všichni právo si stěžovat hlavnímu
  vedoucímu či jeho zástupci.
 • Účastníci jsou povinni udržovat pořádek v táboře a jeho okolí. I v případě,
  že ho neudělali oni (papírek, hřebík, nářadí aj.), jsou povinni jej uklidit.
 • Účastník, který si zapůjčil jakoukoli věc, je povinen ji vrátit na místo.
 • Ve stanech je zakázáno přechovávat potraviny.
 • Každý táborník je povinen dbát osobní hygieny, což platí hlavně pro vedoucí …
 • Každý je povinen jít spát umytý a mít zvláštní čisté oblečení na spaní. Po
  večerce by neměl zbytečně opouštět stan, což neplatí pro akutní záležitosti,
  které se vykonávají na stejných pracovištích jako ve dne – NE JINDE!!!
 • Každé sebemenší poranění, nevolnost, bolesti se musí hlásit zdravotníkovi, nebo vedoucímu.
 • Veškeré soubojové konflikty se řeší za dohledu vedoucích – coby rozhodčích a
  pozorovatelů nové taktiky – v předem připraveném rynku. To vše jen za souhlasu
  obou dvou, či více zúčastněných.
 • V případě rozporu platí slovo vedoucího.
 • Tento táborový řád je pro každého táborníka závazný.
 • Táborová rada může tento řád kdykoli změnit.