Pro rodiče

hledáte kroužek pro svoji dceru nebo syna?

Lezení na Pašince

height=“210″ Lezení na Pašince

Kamarádi

height=“210″ Kamarádi

 • Všestranné sportovní vyžití (cyklistika, lyžování, lezení, plavání, …)
 • Nevšední a netradiční hry
 • Rukodělné a tvořivé činnosti
 • Turistika a geocaching
 • Outdoorové aktivity
 • Rozvíjení komunikačních schopností
 • Vedení k samostatnosti a odpovědnosti
 • Získávání životních zkušeností i v neobvyklých situacích
 • Možnost dalších víkendových akcí, letní tábory, výpravy na vodu a zahraniční expedice.

nehledáte náhodou nás?

Oddíl přijímá nové členy – chlapce a děvčata od 1. do 5. třídy (smečka vlčat a roj světlušek) i chlapce a děvčata starší, t.j. 6. třída a starší (oddíl skautů/skautek a roverů/rangers).

nabíráme nováčky

Oddíl Vydry
Oddíl Lachtani
Oddíl Plavčíci

e-mail: info@poutnicikolin.cz

Přihlásit se může každé dítě od 6 let. Vítáme i dospělé, kteří se chtějí zapojit do skautského života a pomoci při vedení dětí či při organizačním zajištění naší činnosti. Pro vedení oddílu je nejprve zapotřebí složit odpovídající zkoušky.
Házečky

přihlásit se je snadné

Stát se členem Junáka je jednoduché: Stačí kontaktovat vedoucího oddílu, který vám poskytne přihlášku. Po jejím vyplnění je potřeba zaplatit členský příspěvek. Další finanční výlohy se vztahují pouze na základní vybavení, zaplacení výdajů na výpravách a na letních táborech. Vzhledem k tomu, že veškerou naši výchovnou činnost zajišťují dobrovolníci, pokrývají poplatky pouze nezbytné náklady. Jakmile se dítě stane členem Junáka, je automaticky pojištěno.

kdo se o děti stará?

Camel Trophy
Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.

jak to v něm chodí?

Pravidelný program pro volný čas

Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů, které se dělí do družin. Během roku se oddíly i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Ty jsou nejen plné her, ale skautky a skauti si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.
V Japonsku

…skautky a skauti si zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, potřebných pro praktický život…

Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jedno i vícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách se zajímavým libretem. Objevování tajemných jeskyní nebo hledání pokladů je tou pravou příležitostí k poznání světa kolem nás i sebe sama.
Budíček
Vyvrcholením celoroční činnosti oddílu jsou letní tábory trvající dva až tři týdny, kde se zúročí zkušenosti získané během roku. Na nich se děti především učí být platným členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, ověřují praktické dovednosti i teoretické vědomosti. Zde se naučí vařit, pracovat se sekyrou a pilou, ovládat navigaci GPS, stavět stany a různé táborové stavby, starat se o sebe. Letními tábory vrcholí i oddílové hry a soutěže, podporují vztah k přírodě.

co si myslí naši členové o skautingu

Co si myslíš, že je cílem skautingu a skautského hnutí?

 • sdružovat lidi a pořádat společné akce
 • bavit se, poznat lidi a pomáhat
 • uvědomění, poznání a přátelství
 • dorozumět se, poznat, spřátelit se, pomáhat
 • vytvářet svět lepším
 • sdružovat lidi a pořádat společné akce

Proč by měl skauting existovat i v budoucnu?

 • spolupráce, poznávání neznáma, utužení těla i ducha
 • abychom skauting mohli rozšiřovat do dalších generací, abychom věděli, že máme pomáhat lidem v nouzi, a je to dobrá náplň života
 • dělají se tam věci, které v běžném životě nazažiji, jezdí se na super akce se super lidmi
 • spojuje lidi s podobnými hodnotami a názory, vychováv děti k určitým hodnotám, učí je spolupracovat ve skupině i samostanosti, seberealizace a možnost pro každého
 • spolupráce, dobrá výchova, kolektiv super lidí
 • získání přítel, zažít nové věci, něco si dokázat na co mám

Co tě přivedlo ke skautingu?

 • možnost potkat nové lidi, chuť zkusit to
 • zkusit si něco nového a poznat různé lidi
 • řídit se podle nějakých hodnot, zkusit si něco jiného, potkat nové lidi
 • zjistila jsem, že jsem měla o skautingu zkreslenou představu, kterou mám teď chuť změnit
 • nábor, pěkný, to mě upoutalo a tak to bylo
 • sdružovat lidi a pořádat společné akce

Jaké vlastnosti by měl mít správný vedoucí?

 • hodný, přísný, neovlivňovaný, vtipný (zábavný)
 • pochopení pro mladé lidi, trpělivý
 • tolerantnost, umět se co nejlépe rozhodnout v kritických situacích
 • dobrý, přísný, hodný, pomáhající, chápající
 • hodný, měl by si poradit s těmi dětmi, vymýšlet různé hry
 • hodný, rozhodný, ne moc přísný
 • vnímavý, autoritativní, dobrého ducha a veselé mysli