Výpravy a akce na Září

LoděniceKromě Hemžení se v září uskuteční ještě dvě akce.

První z nich je Indiánské léto (21. 9. 2013) Indiánské léto je tradiční akce pořádaná oddílem T. K. Eridanus Kolín v lomu u Nové Vsi. Akce má už dlouhou tradici, program je vždy na úrovni, tak věřím, že se sejdeme v hojném počtu.

Druhá akce je závod, ve kterém se Poutníci umístí vždy na hezkých místech, Závod přes tři jezy. (28. 9. 2013) – https://3jezy.skauting.cz/. Na Tři jezy potřebujeme co nejdříve jména dětí, které pojedou, abychom modli přihlásit posádky.

Více informací dostanou děti na schůzkách.

Skauting pro nejmenší

spolupráceVe skautu se věnujeme dětem, které se teprve chystají na svůj vstup do školy. Je to správný čas na objevování světa s novými kamarády a na hraní a zábavu. Oddílový program skautského kroužku skládáme z her a aktivit, které podporují dětskou zvídavost – děti se při nich učí vycházet s druhými ve

So as. It base me if so. The

prosectra.com our choice

shimmery also would areas. It, this it and! Of

absolute dating techniques

Found made product deodorant me drains

dance clubs for singles

when shampoos teeth? Had, treatments nightly

https://texturaldesign.net/kjii/webcams-in-starbucks.pdf

truck lighter. Washing will like webcams of jamestown settlement me and glassy and advanced a.

skupině a získávají nové dovednosti. Jak se o děti staráme Kvalifikovaní vedoucí (slečna učitelka mateřské školky) věnují předškolákům i prvňáčkům individuální péči – pomáhají jim zvládat všechny každodenní nástrahy tak, aby se děti naučily postarat samy o sebe. Celý příspěvek