Poděkování členům Junáka

Poděkování VSJ Litomyšl za práci

Milé sestry a milí bratři,
Vaše poctivá každodenní práce pro skautky a skauty i pro oddíly a střediska Junáka přispěla k růstu našeho hnutí a kvalitě skautingu u nás. Vaší práce si velmi vážíme a děkujeme Vám za ni. Do budoucna přejeme Vám i Vašim oddílům hodně sil do další činnosti a spoustu skvělých nápadů.

Josef Výprachtický – José, starosta
Michala K. Rocmanová – Káča, náčelní
Marek Baláš – Číča, náčelník
Valný sněm Junáka, Litomyšl 2014