Informace k táboru 2015

V leseTÁBOROVÝ MANUÁL PRO RODIČE, ANEB TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO BY MĚL RODIČ VĚDĚT NEBO UDĚLAT.

Kdy je schůzka rodičů?

– Čtvrtek 28.5.2015 od 18:00 klubovny Kalcovka, adresa Za Baštou 1300, Kolín 5, 2.

patro.

A proč tam mám chodit?

– Dozvíte se veškeré info o táboře. Mimo to i jak dítě vybavit, důležité vychytávky

apod. Každý rok se stávají stejné chyby rodičů, zvláště těch, kteří se nezúčastňují

rodičovské schůzky.

– Dále lze odevzdat přihlášku a platit tábor.

Kdy platit?

Zálohu 1000,- Kč nejdéle do 31. 5. 2015. Zbytek do odjezdu dítěte na tábor.

– Oboje buď bankovním převodem na č. ú. 259630749/0300, variabilní symbol je rodné

číslo dítěte + prosím vyplňte jméno dítěte do poznámek příjemce. Nebo hotově

nejlépe hlavnímu vedoucímu tábora.

– Platbu převodem posílejte prosím 5 dní před splatností/odjezdem na tábor.

Kdy mám odevzdat přihlášku?

– Do 31. 5. 2015. Zbylé dokumenty stačí při odjezdu na tábor.

– Je to z důvodu evidence dětí, rozpočtu a hlášení na příslušné úřady.

Co je to invaze?

– Fyzická výpomoc rodičů se stavěním tábora. V případě pomoci vám vrátíme 200,- Kč

z plné ceny tábora.

– pátek 3. července – odpoledne a sobota 4. července – celý den

Kdy, kam a s čím mám dítě vysadit na tábor?

– Se zbylou dokumentací, kartičkou VZP a veškerými věcmi na tábor před klubovny

Kalcovka, adresa Za Baštou 1300, Kolín 5.

– Čas 8:00 datum neděle 5. 7. 2015

– Dítěti nechte batůžek se svačinou, pitím a pláštěnkou. Půjde cca 6 km od vlaku pěšky.

Kdy si mám dítě vyzvednout?

– Poslední den tábora 18. 7. 2015 mezi 8:00 – 12:00

– Je možnost přijet i o den dříve a to 17. 7 .2015 nejdříve v 16:00 – toto není den

odjezdu!

– Prosíme, nevozte s sebou psi, alkohol, špatnou náladu.

– Můžete přivézt buchty 🙂