Voda 2014: Otava

Na voděVydáváme se opět na týdenní putování po českých řekách. Letos je to po dlouhé době řeka Otava. Vzniká soutokem Vydry a Křemelné, kam se půjdeme podívat a končí až v Orlické přehradě, kam nedojedeme. Letos budeme vyrážet ze Sušice, podíváme se po krásách a okolí řeky jako je hrad Rábí nebo město Strakonice. A naše putování zakončíme v Písku. Nádherném jihočeském městě. Ale cestou se nebudeme jenom rozhlížet po okolí, ale naučme se i pořádně a správně ovládat loď, sjíždět jezy a dbát na svou bezpečnost na vodě. Voda již na vás čeká…

 


termín:

 • 2. – 9. 8. 2014

trasa:

 • Sušice – Písek

sraz:

 • 8:00 na loděnici SK Fortuna Kolín – „na Háníne“, staré rameno Labe, vybíráme kartičky pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti, případně léky s popisem užívání (bez těchto dokumentů nemůže dítě jet!!) – pokud se vám nechce dávat originál kartičky, tak je třeba dodat její vysoce
  kvalitní kopii na tvrdém papíře.


Zobrazit místo 50.024816, 15.224302 na větší mapě

návrat:

 • sobota 9. srpna cca 18:00 2014 na loděnici SK Fortuna,

Čas příjezdu auta a účastníků se nekryjí s jejich odchodem, neboť je třeba vyložit bagáž, uklidit lodě atd., tyto činnosti zaberou přinejmenším 30 minut.

cena:

 • 1600 – 1800,- Kč, (dle aktuálních cen nafty, tábořišť a potravin v místě pobytu), zahrnuje dopravu, tábořiště a stravování, případný převoz bagáže za nízkého vodního stavu.

schůzka s rodiči:

 • čtvrtek 29. 5. 2014 od 18:00, klubovny Kalcovka, adresa Za Baštou 1300, Kolín 5, 2. patro

kontakt na hlavního vedoucího putovního tábora:

 • Tomáš Litera – Slunda,
 • tel: 776 703 336,
 • e-mail: slunda@poutnicikolin.cz
 • Toto číslo bude v provozu i v době tábora od poledne do večerky, kdy je možno se jakkoliv informovat nebo v případě vyjimečně nutné potřeby rodiny předat dítě k telefonu.

další informace:

platba:

 1. Plaťte prosím bankovním převodem na č. ú. 259630749/300, vedeném u ČSOB a.s., variabilní symbol je rodné číslo dítěte + jméno dítěte do poznámek pro příjemce. Nebo hotovostně na schůzce rodičů či jinak po domluvě s hlavním vedoucím putovního tábora a hospodářem.
 2. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím u něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho adresy a IČO popř. bankovního spojení.
 3. Tábor lze také platit v hotovosti a to ve čtvrtek dne 29. května 2014 na schůzce rodičů. Jiný termín platby v hotovosti si s námi můžete sjednat osobně nebo telefonicky na kontaktních číslech.

Nástupem účastníka na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.

přihlášky:

Vytisknětě a vyplňte přihlášku na vodu a k ní návratku. Veškeré podrobné informace jsou v dokumentu Otava2014_info!!