3., 4. a 5. indicie

Poznámka

3. indicietrain-2-cropped

Tam, kde válka boří zdi svatých míst.

4. indicie

Za místem, kde poštovní panáček bydlí.

5. indicie

Postaven ze stříbra, jež se v útrobách země skrývá.