Tábor 2018: STAROVĚKÉ ŘECKO

Pojď s námi prožít dobu starověkého Řecka, kde spolu jednotlivé městské státy soupeří o moc, slávu a území. Kde vládnou bohové z obrovských trůnů na majestátní hoře Olymp, odkud vidí vše, co se v zemi děje. Čas od času příjdou navštívit smrtelníky v celé své božské majestátnosti, nebo nenápadně jen v přestrojení za pocestné. Setkáš se zde s bohyní moudrosti Athénou? Nebo tě navštíví bůh války Áres? Či snad samotný nejvyšší bůh Zeus? To nezjistíš, dokud nepřideješ na tábor. Uvidíme se na Olympu!

 

 

téma celotáborové hry:

 • STAROVĚKÉ ŘECKO

termín:

 • 1. 7. – 14. 7. 2018

místo:

Zvětšit mapu

doporučená cesta autem:

 • Kolín, Kutná Hora, Štipoklasy (zde doleva směr Ledeč nad Sázavou), Bohdaneč, Třebětín, před vesnicí Habrek doprava směrem na Jedlá, v  údolí za mostkem doprava a lesní cestou. V lese na křižovatce doleva ostrou zatáčkou. Délka lesní cesty je cca 1 km

sraz:

 • 8:00 na Loděnici!!! Viz mapa. vybíráme kartičky pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti, případně léky s popisem užívání (bez těchto dokumentů nemůže dítě jet!!) – pokud se vám nechce dávat originál kartičky, tak je třeba dodat její vysoce kvalitní kopii na tvrdém papíře.

 

návrat:

 • sobota 14 července 2018 na tábořišti Poutníků,

Rodiče si můžou svoje ratolesti i s veškerými věcmi, které přežily, vyzvedávat od 8:00 do 12:00 hodin, po dvanácté hodině budou na tábořišti přítomni už pouze vedoucí a úklidová četa – možnost přijet i dříve a to v pátek, viz návštěvní den

invaze:

 • pátek 29. června – odpoledne
 • sobota 30. června – celý den

Pokud budou mít rodiče zájem nám pomoci při stavbě tábora, pomoc jen vítáme (je to i možnost si prohlédnout, kam dítě posílají, poté bude možnost na koci tábora). Sebou na invazi si prosím vezměte všelijaké nástroje, nejvíce se budou hodit šroubováky, různé klíče, kombinačky, popřípadě i motorová či ruční pila, sekyra, sekačka atd. Za účast a pomoc při invazi se rodičům vrací na konci tábora jednorázově 200,- za plně platící dítě na rodinu.

 

cena:

 • 3300,- Kč pro registrované členy,
 • 3800,- Kč pro neregistrované členy

V případě neodůvodněného odjezdu v průběhu tábora storno 1650,-Kč.

Pro rodiny s více registrovanými dětmi platí: 1. dítě 3300,- Kč, 2. a více dětí 2200,- Kč na celý tábor.

návštěvní den:

 • pátek 13. 7. 2018 od 16:00, ne dříve dítě má stále program! Se svými ratolestmi můžete strávit zbytek odpoledne v programu, který si pro vás připraví vedoucí, v podvečer se bude konat organizovaná zábava (hry na louce apod.), pečení buřtů. Večer bude společný táborový oheň, kam jste všichni zváni. Návštěvní den není dnem odjezdu. Dřívější odjezdy prosíme, hlaste před táborem. Prosíme, neberte kamkoliv dítě z tábora, je stále jeho součástí a mám za něj zodpovědnost. Prosíme, nevozte s sebou psi a alkohol. Den poté (den odjezdu) bude balení a odjezd od 9:00 nejdéle do 12:00 hodin.

schůzka s rodiči:

 • čtvrtek 24. 5. 2018 od 18:00, klubovny Kalcovka, adresa Za Baštou 1300, Kolín 5, 2. patro

kontakt na hlavního vedoucího tábora:

 • Jindřich Štědrý – Ďobek,
 • tel: 728 562 948,
 • e-mail: j.stedry@centrum.cz
 • Toto číslo bude v  provozu i v době tábora od poledne do večerky, kdy je možno se jakkoliv informovat nebo v případě výjimečně nutné potřeby rodiny předat dítě k telefonu.

další informace:

platba:

Zálohu 1000,-Kč plaťte nejdéle do 28.5.2018, zbytek stačí před odjezdem nebo v průběhu měsíce června.

 1. Plaťte prosím bankovním převodem na č. ú. 2001117154/2010, vedeném u Fio banky, variabilní symbol je rodné číslo dítěte + jméno dítěte do poznámek pro příjemce. Nebo hotovostně na schůzce rodičů či jinak po domluvě s hlavním vedoucím tábora a hospodářem.
 2. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím u něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho adresy a IČO popř. bankovního spojení.
 3. Tábor lze také platit v hotovosti a to ve čtvrtek dne 24. května 2018 na schůzce rodičů. Jiný termín platby v hotovosti si s námi můžete sjednat osobně nebo telefonicky na kontaktních číslech.

Nástupem účastníka na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.