Svojsíkův závod 2013

základní informace

Závody na loděnici
Kdy:

 • 20. 4. 2013, prezentace od 7:45

Kde:

 • loděnice Sk Fortuna Kolín – „Hánín, staré rameno labe“

Aktuální informace:

 • 50,- Kč za každého člena včetně doprovodu – je to na oběd,
 • pokud má někdo vyložený problém s gulášem a chlebem ať mi pošle do mailu a platí jen 10,- Kč,
 • prosíme neparkujte v prostoru loděnice, nevozte psi a jiná zvířátka,
 • pro modul závod je vhodné, aby měla hlídka s sebou vypnutý mobilní telefon pro případ ,,fatálního ztracení“ nebo jiného vysoce závažného problému,
 • Kdesi uprostřed amazonských pralesů, kde jsou roztodivná zvířata i květena, kde ta nejlíbeznější květina vás svou lahodnou vůní přivábí a vybídne k přivonění, omámí Vás tak, že upadnete do dlouhého blouznivého snu, ztratíte se v pralese a nikdo Vás živého nespatří. Rostliny jsou zde schopny pochutnávat si na lidském mase, hadi jsou tak obrovští, že spolknou statného námořníka, v dravých řekách žijí ještě dravější pekelné stvůry podobající se rybám, které ohlodají člověka až do bílých kostí během mžiku.

  Tam žijí roztodivné kmeny divochů podobající se lidem snad jen vzdáleně. Tam žije krutý divoký kmen divochů, který si ostražitě hlídá své území a se zuřivostí jim vlastní pronásleduje každého, kdo by se opovážil v jejich řece jen umýt nohy či zabloudil do jejich končin. I naše výprava, nevědouce o tomto kmeni ničeho, zabloudila do jejich kraje a v noci, kdy v  ležení všici spali spravedlivým spánkem, divoši přepadli naše ležení. Tu strhla se strašná bitka kdo z koho, stany hořely a z nich se ozýval zoufalý křik námořníků, tu nejednoho druha proklál oštěp či sekera rozťala lebku ve dví. Ale co bylo nejdivnější- nejpříšernější divochy nezastavila kulka vypálená z pušky , ta jakoby se odrazila, jakoby měli neviditelné brnění a ani šavle či meč jim neublížil. A tak nezbylo nám nic jiného, přeživším námořníků ,než spasit se útěkem skrze nehostinnou džungli, s pronásledovateli za zády, bez jídla či ošetření utržených ran, bez pořádného spánku, ze kterého jsme byli vzbuzeni strašlivým řevem mučených druhů, kteří byli obětováni krvelačným bohům.  Po několika dnech nepřetržitý ch útrap se nám podařilo dostat do přístavu k lodi. Z dříve tak hrdé výpravy zbyla jen hrstka k obsluze lodí,lanoví a plachet. V přístavu jsme vyprávěli svůj příběh a dozvěděli jsme se o pověsti o tajemné vodě, která dodává ochranu divochům. Mají ji snad od svých bohů. Proto píši tento článek, aby se každý zbožný křesťan vyvaroval hlubokým pralesům Amazonie……

Pořadatel:

 • Junák – svaz skautů a skautek ČR, 2. přístav vodních skautů Poutníci Kolín

Ďobek
Hlavní vedoucí závodu:

Podrobnosti:

Veškeré další informace hledejte na https://www.skautskezavody.cz/

Prosím, podrobně si přečtěte pravidla! Naším cílem není, aby vaši členové odjížděli zklamaní, kvůli nějaké banalitě. Pravidla jsou ke stažení níže na těchto stránkách.

přihláška

Přihlásit svou družinu můžeš do 6. 4. 2013 na adrese:

https://www.skautskezavody.cz/PZavody.aspx?fldIdAkce=4

místo

Odkaz na mapu: https://mapy.cz/s/6vSK

Cesta na Svojsíkáč 2013

Cesta na Svojsíkáč 2013

Loděnice

Loděnice

Cesta přes Nový most, cca 2,5 km, cca 40 min (popisováno z pohledu cestujícího vlakem): vyjdete před vlakové nádraží Kolín a dáte se vpravo dokud nedojdete na Nový most, přejdete Nový most (řeku) a na nejbližší příležitosti sejdete pod něj (schody), dáte se pod mostem směrem k Labi a do leva proti proudu, dokud dojdete k areálu loděnice.

rozpis závodu (orientační)

Předběžný a stručný rozpis závodu:

 • 7:45 – 8:30 registrace
 • 8:40 nástup
 • 9:00 start
 • oběd: bude probíhat po kategoriích v pauze mezi střídání modulů
 • 18:00 vyhlášení a předpokládaný konec

stanoviště

Jako moduly jsme zvolili: Závod, Zpětná vazba, Brány.

Seznam stanovišť modul Závod:

 • zdravověda
 • řešení krizových situací
 • hledání informací
 • týmová spolupráce
 • všímavost a postřeh
 • táboření
 • třídění odpadu
 • cíl

Seznam stanovišť modul Brány

 • brána odvážných
 • brána moudrých
 • brána znalců přírody
 • brána fyzicky zdatných
 • brána dopravních pravidel
 • brána manuálně zručných
 • brána uzlů
 • brána chytrých hlaviček

Modul Závod a Brány budou časově odděleny. Družina dle zařazení do závodní kategorie nejprve absolvuje jeden modul a pak druhý.

Modul Zpětná vazba –  hodnocení družin na stanovištích + družina zhodnotí kvalitu a organizaci závodu.

Ostatní informace:

 • přespání neplánujeme, ale pokud by někdo potřeboval, ať se do 6. 4. ozve
 • vybavení hlídky – ešus, 50,-Kč, hrnek, sportovní oblečení pro závodění, 2 páry bot (kdyby bylo mokro)
 • příjezd, přihlašování a nástupy budou v krojích – během závodu doporučujeme sportovní obuv a oblečení.
 • počítejte, že si nejspíš nebudete mít možnost umýt ešusy
 • oběd bude připraven pro všechny účastníky závodu (tj. jak závodící, tak rozhodčí, doprovod…), doporučujeme vlastní svačinu a pití.
 • na místě bude k dispozici pití a čaj, v případě špatného počasí je samozřejmostí. Přesto doporučujeme mít na závod láhev pití s sebou.

Pro vedoucí:

 • Upozorňujeme, že děti budou běhat na stanoviště v rámci modulu Brány samostatně.
 • Pro vedoucí bude zajištěna V.I.P. prohlídka po stanovištích a branách
 • Doporučujeme nějaké věci na zabavení vašich svěřenců v době před vyhlášením výsledků max. 1hod. Pokusíme se vyplodit nějaký malý doprovodný program, ale ne každého to může chytit.
 • Od každé hlídky potřebujeme na doplnění k rozhodčím na stanoviště jednoho pomocníka.
 • Poslední vítězové – prosíme před závodem na registraci odevzdejte putovní ceny.

ke stažení

Pravidla Svojsíkova závodu 2013 (pdf):
Pravidla_SZ_2013_final.pdf.pdf

kontakt

svojsikac@poutnicikolin.cz

https://www.skautskezavody.cz/