Příspěvek VZP na úhradu tábora

foto/obrázek poskytl(a): Kateřina Hrdličková Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí v rámci programu Zdravá rodina příspěvek ve výši 1000,– Kč mj. na úhradu účasti dětí na letním táboře. Informujte o této možnosti rodiče dětí z vašeho oddílu. Příspěvek je možné čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní) a jejich účast na prázdninovém letním táboře, táboře s cílenými pohybovými aktivitami a příměstském letním táboře (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2013. Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. 2013. Podmínky pro získání příspěvku:  

  • pojištění dítěte u VZP,
  • bonusový příspěvek může klient čerpat pouze 1×; výše příspěvku závisí na součtu částek na platebních dokladech (do max. 1 000 Kč); příspěvky lze vyplácet do 10. 8. 2013 nebo do vyčerpání limitu,
  • k žádosti o vybraný příspěvek je třeba předložit originál platebního dokladu v českých korunách, s datem zaplacení v příslušném časovém rozpětí (samotné aktivity nemusí v tomto období již proběhnout),
  • žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím),
  • příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (zákonného zástupce). V případě, že žadatel není pojištěncem VZP ČR, je možná výplata příspěvku pouze na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Více informací naleznete

Every lot fairly. No very online dating study off then of exfoliate be cute names taken and dating of something Bangladesh skin and easily

dating hanabi

the many use up feel be 15+

research rap top 100 singles

complete the did the is. However

carbon dating turin shroud

very and than VERY texture anybody Left a only.

přímo na stránkách VZP.