Nebojte se velkých věcí, Think Big!

ĎobekNadace O2 společně s Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašují dvakrát do roka projekt s názvem Think Big. Projekt pro skupinu mladých lidí do 26 let, kteří kolem sebe chtějí změnit život k lepšímu. Think Big jim pak k právě tomu poskytne nejen motivaci, podporu a vzdělávání, ale také finanční částku až 70 000 na realizaci svého projektu.

Jak jsme se k tomu dostali

Myslím, že to bylo někdy v květnu minulého roku (2012), kdy jsem v e-mailech od Joudy zaznamenal první zmínku o tom, že bychom se mohli zúčastnit programu ThinkBig. Aniž bychom pořádně tušili, o co jde, začali jsme dávat dohromady projekt. Museli jsme být alespoň tři, všichni mladší 26ti let a strop pro nás byla částka 70 000,- Kč. Za velkého přispění Joudy jsme dali dohromady projekt s názvem Vzhůru na palubu. Tři akce pro děti a mládež z našeho města a okolí s cílem seznámit je s netradičním způsobem trávení volného času.

Když o tom tak přemýšlím zpětně, tak bych si rozhodně na tu přihlášku nechal více času. Přece jenom položky jako anotace, popis, cíle, milníky a rozpočet projektu jsme ve velkém nadšení nadhodili jenom na základě pár předchozích akcí. Navíc jsme potřebovali stihnout přihlášku podat. To se sice povedlo, ale i tak bych se nad další přihláškou daleko více zamyslel.

Po prázdninách, k našemu překvapení, jsme dostali informaci o Strašidlatom, že náš projekt byl vybrán a že z celkové částky 70 000,- Kč, o kterou jsme žádali, dostaneme „jenom“ 59 500,- Kč. S žádným podobným projektem, u kterého bychom mohli získat takovou částku, jsme neměli zkušenost. A tak jsme ani moc nepředpokládali, že dotaci získáme. Ale stalo se. Teprve nyní nám opravdu došlo, jak si budeme muset máknout. Byl konec prázdnin. A tu dobu jsme řešili úplně jiné věci a na projekt se pozapomnělo. Nyní bylo třeba vše zjistit znovu. Co a jak se bude dít, kde jsou informace a jak se k nim dostanu, co vše je potřeba zařídit, připravit, opatřit. Naštěstí začali poměrně pravidelně chodit e-maily s informacemi od nadace. Věděli jsme tak, že nám přijdou smlouvy k podpisu a co a jak s nimi. Další informace následovali o povinném školení v Poslově mlýně v Doksech a že si máme vybrat jeden ze tří možných třídenních termínů.

Z prvotního šoku, že náš projekt vybrali, jsme se naštěstí dostali poměrně rychle. Seznámil jsem se a podepsal jsem tedy smlouvy a zpátky je odeslal. Museli jsme se seznámit i s mediálními pravidly propagace. Byly poměrně striktní, na všem muselo být logo projektu Think Big.  A vybrali jsme si termín 11. – 13. října (čtvrtek – sobota) pro povinné školení v Poslově Mlýně u Doks. Výběr poměrně náročný, protože museli být přítomni všichni členové týmu a lepší termíny byly hned pryč.

Znovu a znovu jsme se seznamovali a procházeli si to, co jsme to vlastně do toho projektu napsali a jak ho vlastně nazvali (což se nám při vstupu do autobusu jedoucího směrem Doksy málem vymstilo – museli jsme nahlásit jméno a číslo projektu). Ale odjeli jsme.

Vzdělávání v Doksech

Ze vzdělávacího kurzu v Doksech jsme měli trochu obavy. Netušili jsme, co nás Tučňákbude čekat, kdo to bude organizovat a jak to vlastně celé bude vypadat. Naději tomu dávalo jenom pár kusých informací, které jsem měl od kamaráda, jenž už jednu výzvu absolvoval.

Úvodní schůzka po příjezdu ale všechny naše pochyby rozehnala. Celé vzdělávání totiž organizovala Prázdninová škola Lipnice! A navíc ubytování i jídlo bylo výborné. Hned první den jsme byli rozděleni do malých skupin podle zaměření projektů a každé skupině se věnoval vlastní lektor. V průběhu dalších dnů jsme tak ve skupině zažili masové soutěže, kdy předváděla nebo prováděla zadanou aktivitu celá skupina, ale i zapojení se jako jednotlivci mezi sebou uvnitř skupiny. Navíc jsme každý měli možnost účastnit se 5ti školení z celkového výběru asi 30ti možností. A tak jsme mohli projít kurzem asertivity, psychologie, grafiky a reklamy a dalších. A všechno na velmi slušné úrovni.

Jestli nám do teď chyběla motivace a na všechno jsme čuměli jako vyorané myši, tak po tomhle už jsme věděli vše a s chutí jsme šli do toho. Protože za 14 dní na to jsme si neprozřetelně naplánovali akci Opičí cirkus (lanové aktivity na Kmochově ostrově).

Něco málo k projektu

Realizace samotných akcí byla stejně náročná nebo možná iRytíř náročnější jako čehokoli jiného. Každou akci si vzal na triko jeden z nás a podle toho tomu vždycky šéfoval. Lanové aktivity proběhly velmi v klidu a pohodě. Pár týdnů na to následovala Lampionová plavba, která už byla výrazně náročnější hlavně kvůli dopravě lodí. Zde nám ale hodně pomohli vodní skauti z Poděbrad. Navíc nastalo mírné pochybění s reprodukcí hudby, ale vše prošlo bez většího přerušení. Poslední akce byla na přípravu a logistiku nejnáročnější. Ale díky dobré organizaci a plánování se vše dobře povedlo a akci Po stopách kolínských strašidel si tak zapamatovalo mnoho dětí a rodičů. Tím defacto skončila realizační část.

Celá částka dotace mi byla složena na účet někdy kolem doby kurzu v Doksech. Od té doby už bylo nutno si výrazně hlídat a evidovat útraty na projekt. V průběhu celého projektu bylo nutné sbírat veškeré doklady a do webového systému projektu Think Big evidovat veškeré útraty, které byly s projektem spojeny. Navíc po utracení zhruba poloviny částky bylo nutno odeslat doklady vedení Think Big. Pokud si v tom člověk držel přehled tak to nebylo složitější než vést peníze na táboře. Museli jsme se s útratami držet +- v námi vytyčeném rozpočtu, ale po domluvě s vedením se dalo s rozpočtem hýbat, což byla výhoda.

Evidencí peněz souvisela taktéž i evidence mediální. Do systému bylo tak třeba zaznamenávat nejen data samotných akcí s minimálním 14ti denním předstihem, ale bylo potřeba psát i články na blog svého projektu a celý ho medializovat. Založit účet na facebooku či twitteru, oslovit místní novináře a televizi, rozvést a rozlepit letáky a třeba i mít hlášení v rozhlase. A to vše samozřejmě s nutným logem nebo zmínkou o Think Big.

Vytyčené cíle projektu se nám dařilo tak, jak jsme si předsevzali. Získaná dotace nám v tom výrazně pomohlo, protože jsme si najednou mohli dovolit prostředky a nástroje, o kterých bychom normálně dlouze rokovali, jestli si to můžeme dovolit. Lidem se tak výrazně lépe při realizaci pracovalo. Ač každý dělal vše zadarmo, tak konečně byly pořádné prostředky na realizaci.

Kdo zatím stojí

Projekt a realizace vypadá jistě náročně, ale na všechno měli Think Big týmnějakou radu lidé z Nadace rozvoje občanské společnosti, která Think Big zaštiťuje po organizační a účetní stránce. Jakýkoli dotaz ochotně zodpověděli či pomohli s papírováním a změnou rozpočtu a dalšími věcmi při realizaci. Komunikace s nimi byla radost, i když každou provedenou změnu ve webovém systému bylo třeba s nimi konzultovat.

Po odeslání všech dokladů a vyplnění závěrečné zprávy, která shrnovala jak přínosy projektu, tak i osobní a občanské obohacení, už jsme jenom netrpělivě čekali, jestli je vše správně. V lednu nového roku 2013 jsme se dočkali a tak vše bylo v pořádku schváleno a na účet zaslán doplatek (zbylých 10 %) zbylých peněz.

A poděkování závěrem

Jako účastníci projektu Think Big jsme byli sice jenom tři, Slunda,Lampionová plavba Ďobek a Tučňák, ale nebýt velkého počtu lidí, kteří nám pomáhali s realizací, bychom nic nezrealizovali. Velké díky tak patří hlavně Joudovi, Vočkovi, Florencovi, Márovi, Adamovi, Motejlovi, Obelovi, Skobovi, Makyně, Andree, Kůzleti a té spoustě dalších, kteří se na akcích objevili, pomohli, podali, slovem potěšili nebo jenom poděkovali za to, co děláme.

Máte-li možnosti a chuť, jděte do toho. Možnosti realizace projektů jsou nekonečně široké. Nebuďte přízemní, zkuste něco nového, přemýšlejte o velkých věcech, zkrátka: Think Big!

Důležité informace:

  • neformální skupina mladých osob,
  • 13 – 26 let,
  • tým minimálně 3 osob,
  • 10 – 70 tisíc na realizaci projektu,
  • workshopy a vzdělávání,
  • telekomunikační balíček O2,
  • mentor z řad zaměstnanců Telefónica,
  • realizace projektu je v období 6ti měsíců

Odkazy:
Strašidla zaplnila náměstí
Historické jádro Kolína zaplnila strašidla
Vzhůru na palubu
Opičí cirkus – Think Big projekt
Lampionová plavba – Think Big projekt
Po stopách kolínských strašidel – Think Big projekt
Opičí cirkus – děti se na lanech vyřádili
Noční plavba po Labi za svitu lampionů
Večerní Kolín ovládla strašidla

Náhledy do realizace projektu ve webovém systému:

o2-websystem-zaverecna-zprava o2-websystem-finance o2-websystem-blog o2-websystem-vzkazy O2 web system akce O2 web system milníky