Informace k táboru

P1060252TÁBOROVÝ MANUÁL PRO RODIČE, ANEB TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO BY MĚL RODIČ VĚDĚT NEBO UDĚLAT.

Kdy je schůzka rodičů?

– Čtvrtek 26. 5. 2015 od 18:00 klubovny Kalcovka, adresa Za Baštou 1300, Kolín 5, 2. patro.

A proč tam mám chodit?

– Dozvíte se veškeré informace o táboře. Mimo to, i jak dítě vybavit, důležité vychytávky apod. Každý rok se stávají stejné chyby rodičů, zvláště těch, kteří se nezúčastňují rodičovské schůzky.

– Dále lze odevzdat přihlášku a platit tábor.

Kdy platit?

– Zálohu Kč 1000,- nejdéle do 31. 5. 2016. Zbytek do odjezdu dítěte na tábor.

– Oboje buď bankovním převodem na č. ú. 259630749/0300, variabilní symbol je rodné číslo dítěte + prosím vyplňte jméno dítěte do poznámek příjemce. Nebo hotově nejlépe hlavnímu vedoucímu tábora.

– Platbu převodem posílejte prosím 5 dní před splatností/odjezdem na tábor.

Kdy mám odevzdat přihlášku?

– Do 31. 5. 2016. Zbylé dokumenty stačí při odjezdu na tábor.

– Je to z důvodu evidence dětí, rozpočtu a hlášení na příslušné úřady.

Co je to invaze?

– Fyzická výpomoc rodičů se stavěním tábora. V případě pomoci vám vrátíme Kč 200,- z plné ceny tábora.

– pátek 1. července – odpoledne a sobota 2. července – celý den

Kdy, kam a s čím mám dítě vysadit na tábor?

– Se zbylou dokumentací (potvrzení od doktora a potvrzení o bezinfekčnosti), kartičkou VZP a veškerými věcmi na tábor letos výjimečně na loděnici.

– Čas 8:00, datum neděle 3. 7. 2015

– Dítěti nechte batůžek se svačinou, pitím a pláštěnkou. Půjde cca 6km od vlaku pěšky.

– Bez vyjmenované dokumentace nemůže jet dítě na tábor!!!

Kdy si mám dítě vyzvednout?

– Poslední den tábora 16. 7. 2016 mezi 8:00 – 12:00

– Je možnost přijet i o den dříve a to 15. 7. 2016 nejdříve v 16:00 – toto není den odjezdu!

– Prosíme, nevozte s sebou psi, alkohol, špatnou náladu.

– Můžete přivézt buchty 🙂